Ασφάλιση Ταξί

Πόσα κυβικά είναι το όχημα σας;

Η ηλικία του οχήματος; (Σε έτη, 0 για λιγότερο από 1 έτος)

Ποιά είναι η ηλικία του νεότερου οδηγού; (έτη)

Έτη διπλώματος; (0 για λιγότερο από 1 έτος)

Ποια είναι η επιθυμητή διάρκεια της ασφάλισης; 3 μήνες 6 μήνες 1 έτος

Είστε σε κάποιο σωματείο ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ, από τα παρακάτω;

Σε ποιόν Τ.Κ. ανήκει το όχημά σας; (Τ.Κ. Αττικής)

ΚΑΛΥΨΗΒΑΣΙΚΟΠΛΗΡΕΣ
Επιλέξτε το ποσό της απαλλαγής για τις Ιδίες ζημιές
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Θραύση Κρυστάλλων
Νομική Προστασία
Προσωπικο Ατύχημα
Οδική Βοήθεια
Αξία Οχήματος (σε ευρώ)
Επιλέξτε το πακέτο σας!