Ασφάλιση Κατοικιδίου

Πρωτοβάθμια περίθαλψη Safe Cat Safe Cat plus Safe Dog Safe Dog plus
Κτηνιατρικές επισέψεις Δωρεάν δύο (2) ετησίως και 10€ για κάθε επόμενη επίσκεψη Δωρεάν δύο (2) ετησίως και 10€ για κάθε επόμενη επίσκεψη Δωρεάν δύο (2) ετησίως και 10€ για κάθε επόμενη επίσκεψη Δωρεάν δύο (2) ετησίως και 10€ για κάθε επόμενη επίσκεψη
Διαγνωστικές εξετάσεις Χωρίς όριο με συμμετοχή του μέλους 40% Χωρίς όριο με συμμετοχή του μέλους 40% Χωρίς όριο με συμμετοχή του μέλους 40% Χωρίς όριο με συμμετοχή του μέλους 40%
Εμβόλιο Ετήσιος εμβολιασμός (πενταπλό) με συμμετοχή του μέλους 10€ Ετήσιος εμβολιασμός (πενταπλό) με συμμετοχή του μέλους 10€ Ετήσιος εμβολιασμός (πενταπλό) με συμμετοχή του μέλους 10€ Ετήσιος εμβολιασμός (πενταπλό) με συμμετοχή του μέλους 10€
Check up Γενική αίματος, γενική ούρων, ουρία, κρεατινίνη, Ast, Alt,FIV/FELV
ΔΩΡΕΑΝ
i) Check up 1: Γενική αίματος, γενική ούρων, ουρία, κρεατινίνη, Ast, Alt,FIV/FELV.
ii) Check up 2: Γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη, GOT, SGPT
ΔΩΡΕΑΝ
Γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη, Ast, Alt, Alp Λεϊσμάνια (kala-azar)screening, Ερλιχίωση sceening
ΔΩΡΕΑΝ
i) Check up 1: Γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη, Ast, Alt, Alp Λεϊσμάνια (kala-azar) με τίτλο, Ερλιχίωση με τίτλο
ii) Check up 2: Γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη, GOT, SGPT
ΔΩΡΕΑΝ
Κτηνιατρικές πράξεις που περιλαμβάνουν Κτηνιατρική κλινική εξέταση, έλεγχο αυτιών και καθαρισμό, έλεγχο οδοντριατρικό και συμβουλές
ΔΩΡΕΑΝ
Κτηνιατρική κλινική εξέταση, έλεγχο αυτιών και καθαρισμό, έλεγχο οδοντριατρικό και συμβουλές
ΔΩΡΕΑΝ
Κτηνιατρική κλινική εξέταση, έλεγχο αυτιών και καθαρισμό, έλεγχο οδοντριατρικό και συμβουλές
ΔΩΡΕΑΝ
Κτηνιατρική κλινική εξέταση, έλεγχο αυτιών και καθαρισμό, έλεγχο οδοντριατρικό και συμβουλές
ΔΩΡΕΑΝ
Οδοντριατρικός καθαρισμός με υπερήχους 40 ευρώ 25 ευρώ 40 ευρώ 25 ευρώ
Αγορά και τοποθέτηση microchip 15 ευρώ 15 ευρώ 15 ευρώ 15 ευρώ
Δευτεροβάθμια Περίθαλψη
Ημερίσια νοσηλεία €15 ανά ημέρα νοσηλείας €12 ανά ημέρα νοσηλείας €15 ανά ημέρα νοσηλείας €12 ανά ημέρα νοσηλείας
Έξοδα νοσηλείας και χειρουργικών Χωρίς όριο με συμμετοχή του μέλους 40% Χωρίς όριο με συμμετοχή του μέλους 20% Χωρίς όριο με συμμετοχή του μέλους 40% Χωρίς όριο με συμμετοχή του μέλους 20%
Τιμολόγηση Προγραμμάτων Safe Pet System
Ένα κατοικίδιο 155/έτος 255/έτος 125/έτος 190/έτος