Φορτηγό Διεθνών Μεταφορών

Πόσους φορολογήσιμους ίππους είναι το όχημα σας;
Ποιά είναι η ηλικία του οχήματος; (Σε έτη, ή 0 για λιγότερο από 1 έτος)
Ποιά είναι η ηλικία του νεότερου οδηγού; (έτη)
Πόσα έτη έχετε το δίπλωμα σας; (0 για λιγότερο από 1 έτος)
Ποια είναι η επιθυμητή διάρκεια της ασφάλισης; 3 μήνες 6 μήνες 1 έτος
Σε ποιόν Τ.Κ. ανήκει το όχημά σας; (Τ.Κ. Αττικής)
ΚΑΛΥΨΗΒΑΣΙΚΟΠΛΗΡΕΣΜΙΚΤΟ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Θραύση Κρυστάλλων ΠεριέχεταιΠεριέχεται
Νομική Προστασία ΠεριέχεταιΠεριέχεται
Οδική Βοήθεια
Ποσό απαλλαγής (μόνο για το Μικτό Πακέτο:
Επιλέξτε το πακέτο σας!

ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟΠεριλαμβάνει την υποχρεωτική αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, επέκταση της αστικής ευθύνης σε προθμεία, φυλασσόμενους χώρους κλπ, φροντίδα ατυχήματος, ρυμούλκηση συνεπεία ατυχήματος, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟΕπιπλέον των καλύψεων του Βασικού Πακέτου, περιλαμβάνει τη μερική και ολική κλοπή, φωτιά, τρομοκρατικές ενέργειες, φωτιά από στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, Ίδιες ζημιές από φυσικά φαινόμενα, χαλαζόπτωση, προσωπικό ατύχημα οδηγού, νομική προστασία, θραύση κρυστάλλων.
ΜΙΚΤΟ ΠΑΚΕΤΟΕπιπλέον των καλύψεων του Πλήρους Πακέτου, περιλαμβάνει τη κάλυψη των ιδίων ζημιών από ατύχημα και τη κάλυψη των κακόβουλων ενεργειών (βανδαλισμός).Επιλέξτε απλά το ποσό της απαλλαγής (συμμετοχή στο κόστος της ζημιάς).