Ασφάλιση δανειολήπτη


Το δάνειο σου είναι:

Το ετήσιο κόστος του συμβολαίου σου είναι:

Το κόστος για 6άμηνο συμβόλαιο είναι:

Τι καλύπτει:

  • Ασφάλιση Ζωής για όλη τη διάρκεια του δανεισμού από ατυχημα ή/και ασθένεια
  • Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα ή/και ασθένεια

*Το κεφάλαιο μειώνεται κάθε χρόνο με το ρυθμό που μειώνεται το κεφάλαιο του υπόλοιπου δανείου.
Ασφαλιστική εταιρία: Ατλαντική Ένωση