Ασφάλιση Φορτηγού (Φ.Ι.Χ.)

Στοιχεία οχήματος


Φορολογίσημοι ίπποι*

cc

Ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας (Μήνας / Έτος)*

Ασφαλιζόμενη αξία οχήματος*

Στοιχεία ιδιοκτήτη οχήματος


Ταχυδρομικός κώδικας *

Ποιά από τα παρακάτω ισχύουν;


Στοιχεία ασφάλισης


Επιλέξτε την διάρκεια ασφάλισης:*

Κωδικός προσφοράς (μη υποχρεωτικό πεδίο)