Ασφάλιση ποδηλάτου

Τρέχουσα αξία ποδηλάτου και βελτιώσεων 150-400€ 401-800€ 801-1.500€ 1.501-3.000€
Κλοπή διαρρήξεως
Μικτή ασφάλεια ποδηλάτου
Πανελλαδική 24/7 Οδική Βοήθεια
Αστική Ευθύνη 50.000€
Έξοδα θεραπείας ατυχήματος έως 1.000€
Αποκατάσταση γυαλιών ή φακών έως 500€
Αποκατάσταση Οδοντικής βλάβης
Ασφάλεια Ζωής
Μόνιμη Ανικανότητα για Εργασία
Επίδομα Κράνους
Eτήσιο κόστος ασφάλισης €50 το έτος €70 το έτος €90 το έτος €140 το έτος